English Tiếng Việt
 

Fun lò nướng

Fun lò nướng

Dùng để nấu hoặc nướng đồ ăn đều được.
HN AELB RS006 Nồi

HN AELB RS006 Nồi

KÍch thước:
- 16cm-0.5L (mã 2018)
- 18cm-1L (mã 2019)
- 20cm-1.5L (mã 2020)
- 22cm-2L (mã 2021)
HN AELB HW007 Tô + dĩa

HN AELB HW007 Tô + dĩa

Kích thước:
- 15cm (mã 2013)
- 16cm (mã 2014)
- 18cm (mã 2015)
HN AELB KS001 Nồi kho 1

HN AELB KS001 Nồi kho 1

KÍch thước 8" 20cm, thể tích 1.5L, có 4 màu (cam, vàng, xanh biển, xanh lá).
HN AELB KS001 Nồi kho 2

HN AELB KS001 Nồi kho 2

Kích thước 9" 22cm, thể tích 2L, có 4 màu (cam, vàng, xanh biển, xanh lá).

(sản phẩm