English Tiếng Việt
 0984 771 378
HN VIP Bộ trà tròn Phượng đỏ (Bộ)

HN VIP Bộ trà tròn Phượng đỏ (Bộ)

Bộ gồm: 1 bình 650ml, 6 tách + 6 dĩa lót. Sản phẩm được thiết kế, trang trí tinh tế, đẹp mắt, sang trọng.
Nana Anh túc xanh Bộ trà vuông (Bộ)

Nana Anh túc xanh Bộ trà vuông (Bộ)

Bộ gồm: 1 bình 750ml, 6 tách + 6 dĩa lót. Sản phẩm được thiết kế, trang trí tinh tế, đẹp mắt, sang trọng.
Nana Bộ trà tròn Anh Túc Xanh (Bộ)

Nana Bộ trà tròn Anh Túc Xanh (Bộ)

Bộ gồm: 1 bình 650ml, 6 tách + 6 dĩa lót. Sản phẩm được thiết kế, trang trí tinh tế, đẹp mắt, sang trọng.
HN VIP Bộ trà vuông Phượng đỏ (Bộ)

HN VIP Bộ trà vuông Phượng đỏ (Bộ)

Bộ gồm: 1 bình 750ml, 6 tách + 6 dĩa lót. Sản phẩm được thiết kế, trang trí tinh tế, đẹp mắt, sang trọng.
HN Nana Hoa cúc tím bộ trà tròn

HN Nana Hoa cúc tím bộ trà tròn

Bộ gồm: 1 bình 650ml, 6 tách + 6 dĩa lót. Sản phẩm được thiết kế, trang trí tinh tế, đẹp mắt, sang trọng.
HN PD1870 Tách - Dĩa lót

HN PD1870 Tách - Dĩa lót

HN PD1870 Tách (mã 1469) 6cm (60 ml), HN PD1870 D.L tách (mã 1468) 13cm
HN PD1879 Tách - Dĩa lót

HN PD1879 Tách - Dĩa lót

HN PD1879 Tách (mã 1467) 9.5x6cm, HN PD1879 D.L tách (mã 1466) 16cm
HN PD1871 Tách - Dĩa lót

HN PD1871 Tách - Dĩa lót

HN PD1871 Tách (mã 1465) 10x6cm, HN PD1871 D.L tách (mã 1464) 16cm
WP Tách Espresso - Dĩa lót x.ngọc

WP Tách Espresso - Dĩa lót x.ngọc

WP Tách Espresso x.ngọc (mã 1273-2) 6.5x5.5cm, WP Dĩa lót tách Espresso x.ngọc (mã 1300-2) 11cm
WP Ca Capuchino - Dĩa lót Đ

WP Ca Capuchino - Dĩa lót Đ

WP Ca Capuchino Đ (mã 1638) 9x8cm, WP Dĩa lót Capuchino Đ (mã 1639) 12cm
(0sản phẩm