English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277

Chính sách về đạo đức KD

27-10-2015
Số: CS5.3/CP-02
Ngày ban hành: 14/8/2016
Ngày hiệu lực: 01/9/2016
Lần ban hành: 02

                                                                   CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÁT

   CHÍNH SÁCH VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
                                                                    VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

          Trong tiến trình xây dựng, phát triển và hòa nhập, để có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời có thể thích ứng được những xu hướng tiến bộ của xã hội, hướng tới phát triển bền vững. Ngoài việc chú trọng về mặt chất lượng trong sản xuất, Công ty TNHH Cường Phát còn tích cực xây dựng những giá trị quan trọng khác về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, thể hiện ở những cam kết sau đây:

 

  • Tuân thủ pháp luật nhà nước:

 

Tuân thủ pháp luật cũng là văn hóa và đạo đức. Doanh nghiệp Cường Phát hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo Luật doanh nghiệp với sự quản lý của cơ quan chủ quản là Sở Công Nghiệp, cùng với các Sở Ban Ngành có liên quan, nên Cam kết việc tuân thủ pháp luật phải luôn được bảo đảm và chịu sự theo dõi, giám sát từ các cơ quan chức năng.

 

Cạnh đó, Công ty đã và đang gắn bó với nhiều đối tác lớn như tập đoàn IKEA của Thụy Điển, Công ty H&M, Công ty M&S, Công Ty Target, William Conner, tập đoàn Newwave Group của Mỹ v.v…. Các đối tác này luôn có những yêu cầu bắt buộc rất gắt gao mà hàng đầu là việc phải tuân thủ đúng theo pháp luật địa phương (Việt Nam), Công ty Cường Phát luôn Cam kết sẵn sàng tiếp nhận những cuộc đánh giá giám sát từ phía khách hàng hoặc bên thứ 3, nhằm duy trì tốt tình trạng thực thi pháp luật tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty còn có hoạt động của Công đoàn cơ sở dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ thị xả Thuận an, nên mọi vấn đề liên quan tới người lao động sẽ được tổ chức Công đoàn theo dõi thường xuyên để bảo đảm tuân thủ đúng quy định,

Việc thực thi pháp luật tại Công ty phải luôn luôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt, đầy đủ và tự giác.

Bên cạnh các Luật Việt Nam, là đơn vị có hoạt động xuất khẩu có nhiều khách hàng từ nhiều thị trường trên thế giới, cho nên, Cường Phát cũng phải luôn tuân thủ theo các quy định và thông lệ quốc tế về các lĩnh vực liên quan, phù hợp luật pháp Việt Nam

 

B-Đạo dức kinh doanh - Văn hóa doanh nghiệp:

 

1/ Không hối lộ - minh bạch - trung thực:

Công ty Cường phát cam kết cương quyết không để tình trạng hối lộ, mua chuộc, tham nhũng xảy ra đối với tất cả các đơn vị quản lý nhà nước, với các đối tác hoặc khách hàng của mình theo cả 2 chiều. Mọi quan hệ hợp tác phải dựa trên tinh thần thân thiện, bình đẳng, công bằng, trung thực và uy tín.

Tất cả hồ sơ, tài liệu, báo cáo có liên quan trong việc hợp tác hoặc chứng minh sự phù hợp các yêu cầu đối với khách hàng đều phải luôn minh bạch, rõ ràng, trung thực.

Các bộ phận có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và đối tác bao gồm: Ban Giám đốc, Trưởng phòng và nhân viên chất lượng, Trưởng phòng Nhân sự, nhân viên kinh doanh, nhân viên phụ trách đơn hàng, Trưởng bộ phận Kho thành phẩm nhân viên kiểm tra xuất hàng … là những người cần thiết được hướng dẫn thực hiện chính sách này. Ngoài ra, chính sách cũng được phổ biến tóm lược cho rộng rãi công nhân của Công ty.

 

*Khi phát hiện có tham nhũng xảy ra:

Mọi trường hợp phát hiện tham nhũng xảy ra, đều phải báo cáo ngay đến Ban Giám đốc Công ty hoặc phản ảnh với tổ chức Công đoàn để xem xét xử lý. Các hình thức báo cáo: Trực tiếp, qua điện thoại đã công bố, qua thùng thư góp ý.

-Đối với Cán bộ-nhân viên nội bộ: Thi hành kỷ luật tùy theo mức độ, nặng hơn có thể đề nghị xử lý theo pháp luật

-Đối với khách hàng và đối tác: Thông tin sự việc đến người chủ quản, làm việc cụ thể để giải quyết vấn đề và theo mức độ có thể kết thúc việc hợp tác.

 

2/ Giữ chữ tín với tất cả khách hàng:

Việc bảo đảm uy tín của đơn vị đã được nêu trong cam kết về chính sách chất lượng của Lãnh đạo, đồng thời trong chiến lược phát triển thương hiệu cũng luôn nêu cao việc giữ chữ tín, vì vậy Công ty luôn chủ trương chú ý giải quyết tất cả mọi vướng mắc trong tất cả các quan hệ một cách nhanh chóng nhất để làm hài lòng tất cả đối tác của mình, việc bảo đảm và cải tiến chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ cũng là một cách thể hiện đạo đức trong kinh doanh của Công ty.…

 

3/ Môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, bình đẳng,

Trân trọng tất cả mọi thành viên trong công ty, luôn giữ mối quan hệ hài hòa, đoàn kết trong tinh thần bình đẳng, hợp tác. Làm việc theo quan hệ phân cấp. quan tâm và làm tròn trách nhiệm đối với tất cả người lao động.

Tạo nề nếp làm việc khoa học, văn minh, xây dựng các nền tảng về tác phong lao động, tổ chức sản xuất, tôn trọng và chấp hành nội quy. Tất cả mọi người lao động trong đơn vị đều phải có ý thức làm việc vì màu cờ sắc áo, tích cực hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp xây dựng đơn vị ngày càng tốt hơn. Cư xử với nhau hòa nhã, thân ái và thẳng thắn.

Luôn giáo dục công nhân và cương quyết bài trừ các thói hư  tật xấu, các tệ nạn xã hội như: nghiện ngập ma túy hoặc sử dụng các chất cấm, cờ bạc, cho vay, kích động gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trộm cắp, vô trách nhiệm .v.v….

 

Trên đây là những cam kết của Lãnh đạo Công ty TNHH Cường Phát về “Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp”. Cam kết này được duy trì và sẽ luôn phát triển theo xu hướng tiến bộ chung của toàn xã hội.

Chính sách này được công bố rộng rãi trên website của Công ty Cường Phát www.cuongphat.com  để  tất cả mọi người quan tâm có thể biết, đồng thời gửi đến các khách hàng, các nhà cung cấp của Công ty cùng cam kết tham gia thực hiện.                                                                            (0sản phẩm