English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277
HF35C Ly trà

HF35C Ly trà

Ly trà gốm sứ màu đen bền, đẹp, chịu nhiệt tốt.
KF266 Ly

KF266 Ly

Kích thước 8.4x8.5cm
KF119 Ly

KF119 Ly

Kích thước 10.1x2.3cm
HF20 Ly

HF20 Ly

Kích thước 10.5x10cm
(0sản phẩm