English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277
HN PD003 Dĩa vuông

HN PD003 Dĩa vuông

Có 3 kích cỡ
- 31cm (mã 1389)
- 25cm (mã 1390)
- 20cm (mã 1391)
HN PD478 Dĩa vuông

HN PD478 Dĩa vuông

Kích thước:
- 36cm (mã 1396)
- 30cm (mã 1397)
- 28cm (mã 1398)
- 20cm (mã 1399)
HN PD815 Dĩa súp

HN PD815 Dĩa súp

Kích thước:
- 24cm (mã 1432)
- 23cm (mã 1433)
- 20cm (mã 1434)
- 18cm (mã 1435)
- 16cm (mã 1436)
- 13cm (mã 1437)
HN PD148 Dĩa

HN PD148 Dĩa

Kích thước:
- 51x23cm (mã 1380)
- 45x20cm (mã 1381)
- 40x18cm (mã 1382)
- 35.5x15.5cm (mã 1383)
- 30x13cm (mã 1384)
- 26.5x11cm (mã 1385)
HN PD890 Dĩa oval

HN PD890 Dĩa oval

Kích thước:
- 55x19cm (mã 1412)
- 50x18cm (mã 1413)
- 46x17cm (mã 1414)
- 40x14cm (mã 1415)
- 35x12cm (mã 1416)
(0sản phẩm