English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277
Chi tiết sản phẩm

HN PD004 Dĩa tròn

Lượt xem : 4769
Giá :
Số lượng :     
Mô tả
Thêm vào giỏ hàng

Có 11 cỡ:

- 44.5cm: mã 1421

- 41cm: mã 1422

- 36cm: mã 1423

- 31cm: mã 1424

- 28.5cm: mã 1425

- 26cm: mã 1426

- 23cm: mã 1427

- 21cm: mã 1428

- 18cm: mã 1429

- 15.5cm: mã 1430

- 13cm: mã 1431

(0sản phẩm