English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277
Chi tiết sản phẩm

HN PD890 Dĩa oval

Lượt xem : 3813
Giá :
Số lượng :     
Mô tả
Kích thước: - 55x19cm (mã 1412) - 50x18cm (mã 1413) - 46x17cm (mã 1414) - 40x14cm (mã 1415) - 35x12cm (mã 1416)
Thêm vào giỏ hàng
(0sản phẩm