English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277
Chi tiết sản phẩm

HN PD2160-2161 Tô+Dĩa

Lượt xem : 3731
Giá :
Số lượng :     
Mô tả
Thêm vào giỏ hàng

Kích thước:

- Tô: + 20cm: mã 1810

        + 18cm: mã 1805

        + 12cm: mã 1811

- Dĩa:+ 23cm: mã 1812

        + 20cm: mã 1813

        + 15cm: mã 1814

(0sản phẩm