English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277
Chi tiết sản phẩm

HN VIP TR Ca đứng 350

Mã sản phẩm : 395
Lượt xem : 4372
Giá :
Số lượng :     
Mô tả
Sản phẩm thiết kế đơn giản nhưng được tráng men cao cấp, vừa tay cầm.
Thêm vào giỏ hàng

Kích thước 9x8cm

Thể tích 350ml

HN Ca nắp bằng

HN Ca nắp bằng

Sản phẩm được tráng men cao cấp, có nắp đậy, chịu nhiệt tốt.
HN VIP TR Ca đáy vuông

HN VIP TR Ca đáy vuông

Sản phẩm được tráng men cao cấp, thiết kế vừa tay, chịu nhiệt tốt.
HN VIP TR Ca cao

HN VIP TR Ca cao

Sản phẩm được tráng men cao cấp, thiết kế vừa tay, chịu nhiệt tốt.
HN VIP TR Ca đứng 450

HN VIP TR Ca đứng 450

Sản phẩm được tráng men cao cấp, thiết kế vừa tay, chịu nhiệt tốt.
HN VIP TR Ca loe

HN VIP TR Ca loe

Sản phẩm được tráng men cao cấp, thiết kế vừa tay, chịu nhiệt tốt.
HN VIP TR Ca bầu

HN VIP TR Ca bầu

Sản phẩm được tráng men cao cấp, thiết kế vừa tay, chịu nhiệt tốt.
HN VIP TR Ca bầu nhọn

HN VIP TR Ca bầu nhọn

Sản phẩm được tráng men cao cấp, thiết kế vừa tay, chịu nhiệt tốt.
HN VIP TR Ca loe 350

HN VIP TR Ca loe 350

Sản phẩm được tráng men cao cấp, thiết kế vừa tay, chịu nhiệt tốt.
Ca bia

Ca bia

Ca sứ, ca uống bia
(0sản phẩm