English Tiếng Việt
 .............................. Cửa hàng : 0933 455 549 Ngoại lệ : 0933 455 546 In-logo : 0909 565 277

Giải bóng đá mini Cường Phát 2018

23-07-2018

Thực hiện các chương trình hoạt động công tác Công đoàn năm 2018, nhằm phát động phong trào văn thể mỹ rộng rãi trong Đoàn viên – công nhân, tạo không khí phấn khởi  sau những ngày tham gia lao động sản xuất, BCH Công đoàn Cơ sở Cường Phát thống nhất tổ chức “Giải bóng đá Cường Phát 2018”.

Ngày 04/07/2018, BCH Công đoàn Cơ sở Cường Phát thống nhất tổ chức “Giải bóng đá Cường Phát 2018” nhằm tạo không khí phấn khởi cho các Đoàn viên – công nhân sau những ngày tham gia lao động sản xuất. Với 8 đội tham gia: Lò Gas, Tạo hình, Nhúng, Kho, In, Khuôn, Lò xông, Trang trí (các bộ phận khác có quân số ít sẽ tham gia liên kết với 8 đội nêu trên).

Tổ chức thực hiện:

Các ủy viên BCH Công đoàn cơ sở:

+ Trưởng ban tổ chức giải: Hồ Công Trưởng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

+ Phó ban tổ chức giải: Phạm Chánh Bình và Trần Quang Thịnh (2 Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở)

+Các ủy viên BCH Công đoàn sẽ tham gia trong Ban tổ chức để phục vụ suốt quá trình diễn ra.


(0sản phẩm